Haal About Freedom in de klas! Speciaal voor het basisonderwijs en het MBO heeft About Freedom een gratis educatiepakket ontwikkeld.

Ik had niet voorzien dat het zo'n enorme impact op de studenten zou hebben. We hebben werkelijk een schitterende dag gehad en met elkaar gesproken over en geproefd aan, geluisterd naar en genoten van vrijheid. De les dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, dat je je daar bewust van moet zijn en dat mogen leven in vrijheid ook een verantwoordelijkheid met zich meebrengt is goed overgekomen.

Het was heel bijzonder dat onze studenten ook nog hierover mochten praten met de koning, de Poolse president en andere hoogwaardigheidsbekleders.

- Charlotte van den Hooff adjunct-directeur De Rooi Pannen.

Het lesprogramma behandelt in het kort de geschiedenis van ons land ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Met de About Freedom short films uit de Kitchen Table series nemen we je mee op reis de wereld over. We nodigen je uit aan de keukentafel van families uit onder meer Zuid-Afrika, Chili, Indonesië, Polen, Spanje en Egypte. In deze intieme setting delen (klein)kinderen en (groot)ouders hun persoonlijke beleving van vrijheid. 

About Freedom heeft de educatiepakketten ontwikkeld voor leerlingen van de basisschool (groep 7, 8, 1e klas VO) en voor leerlingen van het MBO (leerjaar 1 en 2, niveau 1 t/m 4).

De leerlingen gaan vervolgens met gevarieerde opdrachten aan de slag. Hiermee wordt hun begrip over wat vrijheid is in een breder perspectief geplaatst. Ze gaan zien dat de behoefte aan vrijheid voor elke mens, waar ook ter wereld hetzelfde is. Op deze manier wordt de leerling zich meer bewust worden van het fundamentele belang van vrijheid voor henzelf, in ons eigen land en in de wereld. 

Basischool (PO) MBO
Opbouw Het lesprogramma is opgebouwd volgens de About Freedom Tour die altijd de volgende elementen bevat:
• Film(s) kijken
• Keukentafel gesprekken
• Taste of Freedom
• Muziek
Periode Het lesprogramma kan op elk gewenst moment in het jaar ingezet worden
Om het cultureel en historisch besef van de leerlingen te versterken is het programma uitgebreid zodat leerlingen in aanraking komen met cultureel erfgoed in de directe omgeving van de school. Het lesprogramma is geschikt om in te zetten voor de methode Burgerschap of tijdens mentorlessen
Duur het lesprogramma omvat 3 lessen het lesprogramma bestaat uit 3 lesuren van 50 à 60 min.
Inhoud Docentenhandleiding (pdf)
Digibord (pdf)
Bladmuziek
Docentenhandleiding (pdf)

Vraag nu het pakket aan!

 

About Freedom live event op school

Als slotstuk van dit educatiepakket kan About Freedom met een speciaal live event naar jouw school komen. In een professionele talkshow setting gaan de studenten o.l.v. presentatrice Evita de Roode met hoofdpersonen uit de films in gesprek. Informeer naar de mogelijkheden bij Lidwien Hupkens: lidwien@aboutfreedom.online.

Totstandkoming
Dankzij bijdragen van Nieuwe Veste Breda (educatiepakket basisscholen) en het ministerie van VWS, het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het vfonds (educatiepakket MBO’s) zijn de About Freedom lesprogramma’s mogelijk gemaakt en kunnen wij deze gratis ter beschikking stellen aan scholen.

Colofon
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook voor commercieel gebruik van deze educatiepakketten is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Stichting Freedom You Pass On/About Freedom. Neem contact op: lidwien@aboutfreedom.online

Vraag pakket aan