About Freedom is mede mogelijk dankzij de steun van betrokken fondsen, partners en ambassadeurs. Onze dank gaat uit naar al deze partijen.